زمانه استاد سالاری

زمانه استاد سالاری

سلام ، زمانیکه کلمه استاد را راجب یک نفر به کار می بریم به معنای آن است که طرف دیگر نیاز به آموختن هیچ چیز نداشته باشد و از همه لحاظ کامل باشد که در واقع اینطور نیست و به اشتباه در دانشگاه ها این کلمه به جای کلمه مدرس برای بعضی افراد به کار میرود و آن ها نیز بدشان نمی آید که استاد صدایشان کنیم ، اما برویم سراغ اصل مطلب ، انسان همیشه در معرض حب و…

بیشتر بخوانید
13
اشتراک‌گذاری